EN GRØN BY GÅR I SORT

af Alexander Leicht Rygaard, Jakob Markert, Jeppe Hee Rømer og Mads Gluud Hillerup Jørgensen.

Et pulserende byliv midt i en pulserende natur.
Vinge skal have et grønt hjerte, der pumper liv ud i en by med 20.000 indbyggere og 4.000 arbejdspladser, og som samtidig skal være forbundet til København med en arkitekttegnet S-togsstation. En stor by med mange mindre bydele med hver deres identitet. En drøm om at sætte Frederikssund på landkortet som en kommune med ambitioner og ikke mindst evnerne til at løfte et storstilet projekt. Et middel mod en frygt for at sakke bagud i en udvikling, der blot tager til i hastighed.

På en række markarealer mellem Frederikssund og Ølstykke i det nordsjællandske skulle den grønne by Vinge ligge. Den skulle tiltrække flere borgere og sikre Frederikssunds fremtid.Vinge, den nye grønne by i Frederikssund Kommune, skulle efter planen se sådan her ud fra oven, når hele byen var færdigbygget. Billede: Henning Larsen Arkitekter, EFFEKT, MOE og Marianne Levinsen.

1 – Drømmen

Frederikssunds tidligere borgmester Ole Find Jensen fortæller om sit første indtryk af Vinge i 2004. 

Mange forestiller sig nok, at jobbet som borgmester mest handler om at uddele håndtryk og klippe snore. Men for socialdemokraten Ole Find Jensen, der i januar 2007 sætter sig i borgmesterstolen i den netop sammenlagte Frederikssund Kommune, betyder det, at han fra den ene dag til den anden står med det overordnede ansvar for det største anlægsprojekt i hovedstadsregionen, siden satellitbyer som Greve, Karlslunde og Jersie skød op i efterkrigstiden.

Det er dét projekt, der senere får navnet Vinge. En helt ny by i Frederikssund Kommune. Ifølge projektets helhedsplan skal der bo 20.000 indbyggere og være 4.000 arbejdspladser, når det står færdigt.

Selvom den første idé til en by på markerne mellem Frederikssund og Ølstykke allerede opstod omkring 1947, er det i Ole Find Jensens tid som borgmester, at der for alvor kommer fart på udviklingen.

_MG_8750 (1)Ambitionerne var store, da Ole Find Jensen og et enigt byråd valgte at stemme for helhedsplanen for Vinge. Foto: Alexander Leicht Rygaard.

Idéen til Vinge-projektet er allerede blevet præsenteret af den gamle Frederikssund Kommune i 2004 ved et stort arrangement i Farum Arena. “Ny by ved Store Rørbæk” er arbejdstitlen på projektet.

Det handler selvfølgelig også om at tiltrække familier, der synes, at det kunne være interessant at blive en del af en helt ny by, som blev bygget på fuldstændig anderledes betingelser, end man tidligere havde set.
– Ole Find Jensen

“Det høje ambitionsniveau og grundige forarbejde gjorde, at jeg blev vældig imponeret”, fortæller Ole Find Jensen, der var med til præsentationen som borgmester i Jægerspris. 

Ole Find Jensen kommer ind over projektet, da Frederikssund Kommune i forbindelse med den kommende kommunesammenlægning vælger at inddrage byrådene i Jægerspris, Skibby og Slangerup i et sammenlægningsudvalg. 

Selvom projektet på daværende tidspunkt stadig ikke er særlig langt i sin udvikling, ligger én ting allerede på det tidspunkt fast. Vinge skal ikke bare være en klassisk forstad, det skal være fremtidens by.

Baggrunden for projektet er at fremtidssikre kommunen. Der skal bygges ud, så flere mennesker og dermed skatteborgere kan flytte til. På den lange bane er der også en frygt for at sakke bagud. Flere og flere storstilede byggeprojekter skyder frem i områderne tæt på København, og det gør, at kommunen føler sig nødsaget til at handle.

I 2013 fremlægger Frederikssund Kommune helhedsplanen for Vinge. Video: Frederikssund Kommune.

Der skal lægges mærke til projektet, og samtidig vil kommunen lære af de fejl, der er begået i tidligere lignende projekter som for eksempel Ørestaden. Blandt andet skal byen bygges på én gang i stedet for i etaper.

“I Ørestad har man bygget forskellige bygninger isoleret fra hinanden, og derfor mangler den sammenhæng, der gør, at man for alvor kan kalde det for en by,” siger Ole Find Jensen.

Et andet formål er også at gøre byen attraktiv for nye borgere.

”Det handler selvfølgelig også om at tiltrække familier, der synes, at det er interessant at blive en del af en helt ny by, som blev bygget på fuldstændig anderledes betingelser, end man tidligere har set,” siger Ole Find Jensen.

Naturen skal spille en stor rolle i Vinge Centrum. Her er det arkitekternes vision for området omkring S-togsstationen, der er visualiseret. Billede: Henning Larsen Arkitekter og Tredje Natur. 

Netop det idékatalog, Frederikssund Kommune præsenterer i 2004, giver borgerne det første indblik i, hvad det er for et projekt, der bliver arbejdet på. De tanker, som kommer til udtryk her, er i høj grad de samme, som stadig lever i dag.

I kataloget fremgår det, at byen skal udvikles ud fra otte værdier: tæthed, tryghed, fleksibilitet, tilgængelighed, oplevelser, kvalitet, bæredygtighed og kombinationen lys og stilhed.

Jon og Charlotte Rasmussen fortæller om, hvorfor de flyttede til Vinge.

Det, der især skal gøre det til et helt unikt projekt, er, at naturen tænkes ind i byen som en helt central faktor fra begyndelsen for at skabe en moderne og indbydende by. Byens rum og dens grønne struktur skitseres som det første: “Plant skoven, lav højen, søen og kanalen, før byen kommer,” står der således skrevet i idékataloget.

Kommunen ejer dog ikke så meget som én hektar af de i alt 370 hektar jord, der er planer om at bygge på. Og da pengene samtidigt er små i kommunekassen i tiden omkring snakken om en kommunesammenlægning, sættes Vinge-projektet på standby i juni 2006.

“Selvom vi satte projektet på pause, var vi enige om, at det var nødvendigt for kommunen og også flot og fantastisk spændende. Men kommunen var nødt til at have sikret sig den nødvendige jord og økonomi, før vi kunne fortsætte”, siger Ole Find Jensen.

Kommunen skulle købe jorden, hvor Vinge skulle bygges. På billedet ses markerne ved Deltavej, hvor der ikke er blevet bygget endnu. Foto: Alexander Leicht Rygaard.

Beslutningen bliver truffet, da Indenrigsministeriet afviser at låne Frederikssund Kommune penge til køb af arealer i Vinge. Der arbejdes dog fortsat på projektet bag kulisserne, hvor en lokalplan behandles af byrådet og området flyttes fra land- til byzone.

Efter cirka tre års pause er politikerne i Frederikssund Kommune klar til at genoptage byudviklingsprojektet i løbet af sommeren 2009. Det sker ifølge Ole Find Jensen, fordi projektet er for enestående til at lægge i graven, og fordi der generelt er en efterspørgsel efter boliger i hovedstadsområdet.

”Hvis vi skulle bygge, skulle det være noget særligt. Hvordan kunne man bo? Hvordan kunne man integrere bolig og erhverv? Hvordan kunne man lave bæredygtige energiløsninger og transport?”, siger Ole Find Jensen.

Det er disse spørgsmål, Ole Find Jensen sammen med byrådet i den følgende tid sætter sig for at besvare ved at nærstudere forslagene til helhedsplaner for byen. Det er også i denne tid, at projektet får navnet Vinge. Det bliver valgt af byrådet i 2011 foran andre bud som Viermose, Dannerstad, Gnist og Midgård.

Søren Smidt-Jensen, chefkonsulent for Vinge i Frederikssund Kommune, forklarer, hvorfor Vinge blandt andet blev til en realitet. 

Til kommunalvalget i 2013 stiller Ole Find Jensen ikke op som borgmesterkandidat. Socialdemokratiet mister flertallet, og Venstre-manden John Schmidt Andersen kan trække borgmesterkæden over halsen. Inden Ole Find Jensen går af, bliver helhedsplanen for Vinge dog vedtaget i maj 2013.

Helhedsplanen er udarbejdet af et tværfagligt rådgiverteam bestående af Henning Larsen Architects, EFFEKT Arkitekter, Marianne Levinsens tegnestue og ingeniørfirmaet MOE og bygger grundlæggende på de samme grundtanker, som fremgår i idékataloget, Frederikssund Kommune præsenterer ni år tidligere. Den nye helhedsplan er dog meget mere konkret i forhold til, hvordan Vinge skal se ud.

Naturens grønne hjerte skal efter planen skære igennem Vinge Centrum. Billede: Henning Larsen Arkitekter og Tredje Natur.

Et af de nye elementer er tanken om at opdele Vinge i forskellige bydele, som i helhedsplanen går under navnene Erhvervsområde Nord, Øst, Vest samt området omkring Vinge Station. To af dem minder i høj grad om det, der i dag er kendt som Deltakvarteret og Vinge Centrum.

Deltakvarteret i Vinges østlige del får som det første boligområde offentliggjort en lokalplan i maj 2014, og i august 2016 begynder byggeriet af de første boliger her. 75 grunde i kvarteret bliver solgt hurtigt.

“Vi kunne fornemme, at dem, der købte grundene, var meget engageret i visionen for området. Nogle af dem, der købte grund i Deltakvarteret, var repræsentanter for det, som vi kalder Tesla-segmentet. Flere af dem kører Tesla, er selvbyggere og drevet af idéen om at leve bæredygtigt, men på den ‘high-tech’ede’ måde. Det betyder, at husene har solfangere på taget, jordvarmeanlæg og alt muligt andet avanceret materiale,” forklarer Søren Smidt-Jensen, der siden 2015 har arbejdet med at få ført helhedsplanens visioner ud i livet, først som chef for byplanlægning og nu som chefkonsulent for Vinge i Frederikssund Kommune.

Søren Smidt-Jensen har siden 2015 arbejdet for at få ført helhedsplanen ud i livet. Foto: Alexander Leicht Rygaard.

I modsætning til Deltakvarteret fremgår det af lokalplanen for Vinge Centrum, at denne bydel mere skal tage form som et klassisk bycentrum med en varieret boligmasse med både rækkehuse og etageboliger, butikker og erhverv.

Derudover fremgår det, at Vinge Centrum skal bygges op omkring Vinge Station, som står helt centralt i planen for bydelen.

”Det er jo helt afgørende for sådan et projekt, at byen er forbundet med kollektiv trafik. Derfor er Vinge Station også indtænkt som et hjerte for byen, hvor der omkring stationen skal opbygges et centrum med butikker, så Vinge uden en station er sådan set et utænkeligt scenarie,” siger Søren Smidt-Jensen.

Derfor er der også stor glæde i Frederikssund Kommune, da regeringen i juni 2014 indgår en trafikaftale, hvor der er afsat 55 millioner kroner til anlæggelse af en ny station i Vinge. Umiddelbart skal pengene frigives, så stationen står klar i løbet af 2017. Forligskredsen på Christiansborg stiller dog nogle krav til projektet.

Som Søren Smidt-Jensen forklarer, vil S-toget først stoppe i Vinge, når der bor 2000 mennesker og er skabt 500 nye arbejdspladser. Kravene skræmmer ikke kommunen, da planen jo fortsat er, at der skal komme til at bo op mod 20.000 mennesker i Vinge, når byen er færdigbygget.

En illustration af Vinge Station, som allerede før, den var bygget, vandt adskillige priser. Billede: Henning Larsen Arkitekter og Tredje Natur.

I oktober 2014 bliver et storslået design, der efterfølgende har vundet flere priser, skabt af Henning Larsen Architects i samarbejde med Tredje Natur, MOE og RPA derfor offentliggjort. Det mest bemærkelsesværdige ved designet er de to landskabsbroer over banelegemet, der tilsammen udgør en bølgende cirkel og skaber sammenhæng på tværs. Desuden er naturen også tænkt ind i designet, da broerne skal beplantes, så de naturligt indgår i Vinges grønne hjerte.

Med alt dette på plads begynder fremtiden for alvor at se lys ud for Vinge-projektet. Ikke mindst da Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen i juni 2017 underskriver en kontrakt med A.P. Pension og MT Højgaard om etablering af Vinge Centrum. Nu er projektet, der ellers har strakt sig over mange år, endelig sat i gang, og det er svært at forestille sig andet, end at der inden for få år vil være et pulserende byliv på marken mellem Frederikssund og Ølstykke.

2 – Katastrofen

Ifølge den oprindelige, ambitiøse plan, burde der være godt gang i byggeriet omkring Vinge Centrum. Huse skulle skyde op, og kraner og håndværkere skulle fylde landskabet mellem Frederikssund og Ølstykke.

Det er dog ikke tilfældet. I Vinge Centrum er der ingenting. Togskinnerne skærer gennem landskabet, men S-togene har ingen intentioner om at stoppe – de drøner bare forbi. Det eneste, der vidner om store planer, er den store bunke jord, som er rejst på den ene side af skinnerne, som var starten på stationsbyggeriet.

De tre jordhøje på den anden side af skinnerne viser, at det er her, Vinge Station skal ligge. Arbejdet er gået i stå. Foto: Alexander Leicht Rygaard.   

Det har nemlig vist sig, at der var flere problemer med den kontrakt, borgmester John Schmidt Andersen til manges store glæde underskrev for Vinge Centrum i juni 2016.

”I august fik vi en ny teknisk direktør i Frederikssund Kommune, og han sagde med det samme, at vi var nødt til at kigge på aftalen, der var indgået omkring Vinge Centrum. Det førte så til et forløb, hvor vi frem til december kigger aftalen igennem og kommer frem til, at der er nogle ting i den, som ikke holder”, forklarer Søren Smidt-Jensen.

Kontrakten fylder 1600 sider. Der følger 400.000 dokumenter med. Jeg synes jo, at vi i Økonomiudvalget fulgte sagen så tæt, som vi kunne.
– John Schmidt Andersen

I løbet af efteråret 2017 ser alt på overfladen ellers fint ud. Beboerne begynder at flytte ind i Deltakvarteret, og det første spadestik til Vinge Centrum bliver taget i september 2017. Samtidig foregår der bag kulisserne i kommunen et arbejde med at komme til bunds i sagen.

Forløbet kulminerer med et ekstraordinært møde i kommunens økonomiudvalg d. 8. december 2017. Her får medlemmerne at vide, at der mangler 100 millioner kr. i kommunekassen. Det skyldes, at kommunen allerede i 2017 har budgetteret med salg af grunde i Vinge, selvom der ikke er fundet købere.

Pengene skal findes hurtigt. Derfor beslutter byrådet på et ekstraordinært byrådsmøde, at en række ejendomme skal sælges, der skal skæres i rengøring, og der skal spares i nogle puljer. Herudover dropper kommunen også planerne om en cykelsti til Kulhuse.

Problemerne med projektet slutter dog ikke her. Fortrolige dokumenter, som en anonym kilde lækker til P4 København, tegner nemlig et billede af, at kontrakten, som borgmester John Schmidt Andersen underskrev for Vinge Centrum i juni 2016, var dyrere, end byrådet havde givet bevilling til. Hvor aftalen havde været, at kontrakten skulle koste kommunen omkring 16 millioner over en otte-årig periode, ville den underskrevne kontrakt for samme periode komme til at koste kommunen 100 millioner kroner, eller måske endda mere.

Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen er fortrøstningsfuld på Vinges vegne. Også selvom ambitionsniveauet er sat væsentligt ned. Foto: Alexander Leicht Rygaard.

”Det var ikke den bemyndigelse, jeg havde fået lov til at skrive under på. Samtidig blev man i løbet af efteråret også i tvivl, om kontrakten overhovedet var lovlig. Hvis det kun var økonomien, der var problemet, kunne vi have sat os i Økonomiudvalget og fundet flere penge til projektet. Men når man er i tvivl, om kontrakten er lovlig, skal kommunen bare ud af den. Vi skal simpelthen ud af den,” fortæller John Schmidt Andersen.

Det betyder, at byrådet den 22. december 2017 beslutter at annullere kontrakten om Vinge Centrum og dermed sætte hele det stort anlagte byggeri i stå. Dog udtrykker byrådet i samme ombæring et ønske om at starte en ny udbudsrunde og på den måde genstarte projektet.

Borgmester John Schmidt Andersen mener, at han har stået alene med problemerne. Alligevel er han ikke blevet væltet som borgmester.

Senere har en intern evaluering af forløbet i kommunen klargjort, at fejlen skete, da hverken John Schmidt Andersen eller de relevante embedsmænd nåede at læse kontrakten igennem, før de underskrev den. Selvom han og kommunaldirektør Ole Jacobsen i dag har påtaget sig ansvaret for fejlen, så mener John Schmidt Andersen stadig, at han som borgmester kun fungerer som lægmand.

”Kontrakten fylder 1600 sider. Der følger 400.000 dokumenter med. Jeg synes jo, at vi i Økonomiudvalget fulgte sagen så tæt, som vi kunne”, forklarer han.

Pelle Andersen-Harild, byrådsmedlem i Frederikssund Kommune, har været imod Vinge-projektet siden begyndelsen. Foto: Alexander Leicht Rygaard.

Kun et enkelt byrådsmedlem i Frederikssund gik imod strømmen og stemte imod, at projektet blev startet op igen. Pelle Andersen-Harild fra Enhedslisten har gennem hele forløbet været skeptisk over for projektet, og hans frygt blev kun bekræftet af de problemer, der blev tydelige for alle i løbet af december 2017.

Han har derfor svært ved at forstå, hvorfor hans kolleger i byrådet har en interesse i at sætte projektet i gang igen.

”Grundidéen i Vinge-projektet er jo egentlig god nok, men man har bare slået det alt for stort op. Dét med at man skulle have det hele på en gang, og at det skulle starte med dét, man selv kalder et ‘big bang’, i stedet for at bruge sund bondefornuft og starte stille og roligt op. Det er dér, jeg tror, at man er gået galt,” siger Pelle Andersen-Harild og uddyber, hvorfor han tror, at de andre byrådsmedlemmer har så svært ved at slippe ideen om Vinge.

’”Når man nu i mere end 10 år har sat sig selv op til noget skulle være skide godt, og man skulle have arkitekter, og det skulle være noget så fornemt og så fint, så kan det være svært at sige til sig selv, at vi har dummet os. Noget af det sværeste i denne verden er at indrømme, at man har taget fejl,” siger han.

This slideshow requires JavaScript.

I dag består Deltakvarteret af tomme grunde og nybyggede, moderne huse. Fotos: Alexander Leicht Rygaard.

Men kommunen kan ikke tillade sig at droppe projektet nu, fordi de har en forpligtelse over for de omkring 100 mennesker, der bor i Vinge, mener John Schmidt Andersen.

”Vi har en forpligtelse for at give en station til dem, der er flyttet til Vinge med en forventning om, at de fik en station. Ellers havde de købt under falske forudsætninger. Jeg vil give dem mit ord på, at jeg vil gøre alt, jeg kan, for at stationen kommer,” siger han.

Netop stationen har spillet en stor rolle i forløbet, efter at kontrakten blev annulleret. Den skulle være katalysatoren for hele Vinge-projektet, men med annulleringen af aftalen for Vinge Centrum bliver den i første omgang ikke til noget.

For Vinge-beboer Anders Rolsing har problemerne i Vinge været et mareridt. 

Forløbet kommer ind i en ond cirkel, fordi den manglende aftale med investorerne og dermed det manglende byggeri rundt om stationen gør, at der slet ikke kommer en station. Nu kan byen Vinge nemlig ikke leve op til statens krav for stationsbyggerier, som lyder, at der inden for en radius på en kilometer fra en station skal være 2000 beboere og 500 arbejdspladser.

Hvis Frederikssund Kommune og investorernes aftale havde holdt, var stationen kommet, fordi staten kunne se, at Vinge inden for en overskuelig fremtid ville opfylde kravene. Efter aftalens kollaps står Vinge nu reelt uden både indbyggere og station.

Byggearbejdet i Deltakvarteret går ikke så hurtigt som planlagt. Foto: Alexander Leicht Rygaard.

”Det har lidt været som et mareridt for os, for stationen betyder meget. Kommer den ikke, er vi stavnsbundet på en byggeplads for evigt. Så længe, det er usikkert, om den kommer, så vil vi have tomme grunde overalt omkring os. Et område, som kommunen ikke vil gøre mere ved, og vi vil nok ikke kunne sælge vores hus igen,” fortæller Anders Rolsing, der er en af de beboere, der netop er flyttet ind i sit helt nybyggede hus i Vinge.

På trods af de mange problemer og Pelle Andersen-Harilds modvilje vedtager byrådet i april 2018 en ny procesplan, der skal lægge retningen for det fremtidige arbejde i Vinge. Projekt Vinge kan nu genoptages, men dog ikke med samme slagkraft, som det oprindeligt var tænkt. Byrådet vælger således at ændre strategien fra at etablere Vinge Centrum på en gang i et ‘big bang’ til, at bydelen i stedet skal bygges i små bidder.

3 – Fremtiden

Togene drøner i dag stadig lige forbi Vinge uden så meget som at sænke farten, men det vil ændre sig inden for nærmeste fremtid. Det er i hvert fald planen lige nu. Efter megen forhandling frem og tilbage bliver et flertal af partier i Folketinget i oktober måned 2018 enige om at give penge til en station i Vinge. Det er noget, der vækker glæde blandt Vinges 100 beboere.

”Jeg stod i køkkenet, da min kone pludseligt råbte fra stuen. ‘Har du læst det, har du læst det?!’ Så måtte jeg jo skynde mig ind og læse det. Så var der highfive-stemning, yes! Vi blev sindssygt glade og fejrede det. Vi fejrede det nok mere, end dengang vi købte huset. Så glade var vi,” fortæller Kim Franke begejstret om det øjeblik, hvor aftalen kommer i hus.

Kim Franke var én af de første indbyggere i Vinge. Han bor i Vinges Deltakvarter. Foto: Jakob Markert.

Stationen kommer sandsynligvis til at ligne de standardstationer, man kender fra stationer som Malmparken og Kildedal på samme strækning. Dog holdes muligheden åben for, at stationen senere kan udvides så den ligner de oprindelige planer.  Ifølge borgmesteren er det vigtigste dog bare, at toget stopper.

”Jeg tror ikke, at det betyder noget, at der ikke kommer den store station. Jeg tror, dem derude er ligeglade. De vil bare gerne frem og tilbage”, siger John Schmidt Andersen.

Tidligere borgmester Ole Find Jensen tror dog, at det får betydning for oplevelsen af Vinge Centrum, at stationen blot bliver en standardudgave.

“Det bliver et andet projekt nu. I den oprindelige plan var stationen et afgørende omdrejningspunkt og en katalysator for en spændende udvikling”, siger han.

Tanken her var jo, at byen skulle vokse fra centrum og ud. Jeg tror mere, at vi får en udvikling, hvor byen er mere rundt omkring. Jeg tror, at der er gang i den herude, men ikke mere end de 100 mennesker om året. Det tror jeg ikke.
– Søren Smidt-Jensen

Planerne om et ‘big bang’ med massiv investering og tilflytning inden for en relativt kort periode er droppet. I stedet er der skruet helt ned for ambitionerne, når det kommer til tilflytning.

“Prognosen er cirka 100 nye mennesker om året. Det har vi regnet ud. Der kan også godt komme en ketchup-effekt, men i hvert fald 100 mennesker om året,” fortæller Søren Smidt-Jensen.

Den oprindelige plan var 20.000 indbyggere i 2030, men med den nye fremskrivning vil der blot bo 1300 i 2030, og det vil tage cirka 200 år at nå op på de planlagte 20.000.

Grundene i Vinge Centrum skal sælges til investorer, og også her var aftalen om en station ifølge John Schmidt Andersen afgørende.

 Pelle Andersen-Harild tror ikke på kommunens håb om, at bilister kommer til at bruge Vinge Station som pendlerstation. 

De mere forsigtige ambitioner om Vinges udvikling er ikke noget, der imponerer Pelle Andersen-Harild, som gennem hele forløbet har været kritisk.

”Tidligere var det sådan, at stationen skulle komme, når der boede nogle mennesker. Nu vil man have stationen, for at der skal bo nogle mennesker”, udtaler han.

Han mener, at Frederikssund Kommune blot snyder sig selv, og at regningen for det nye Vinge også kommer til at ligge hos Frederikssunds borgere. Han foreslår, at man i stedet slår koldt vand i blodet.

“Det tager jo ikke forfærdeligt lang tid at bygge en helt almindelig S-togsstation, så jeg forstår ikke, hvorfor man ikke venter med stationen til, at der er kommet mere gang i byggeriet i Vinge,” siger han.

_MG_8766 (1).jpg John Schmidt Andersen er sikker på, at Vinge-projektet nok skal nå i mål. Foto: Alexander Leicht Rygaard.

Den opfattelse deles ikke af borgmester John Schmidt Andersen, der ser projektet som genstartet, men med samme flotte ambitioner. Denne gang vil han dog gøre det på den rigtige måde.

”Det skal nok lykkes. Men det kommer ikke til at gå med den først planlagte hastighed”, siger en fortrøstningsfuld borgmester.

De store problemer med kontrakten og med stationsbyggeriet har kommunen i dag lagt bag sig, og de prøver nu at gå mere forsigtigt til værks for ikke at havne i samme situation igen. Fra borgmester John Schmidt Andersens side er der forsøgt at vise større gennemsigtighed. Blandt andet afholdes der nu et møde om Vinge før hvert byrådsmøde, så alle byrådsmedlemmerne er opdateret på den aktuelle situation med byggeriet og de mange andre tråde, der skal holdes styr på i et sådant projekt.

Ud over det faste møde om Vinge holder kommunen også igen med udbygningen. Der er dialog med en række investorer omkring Vinge Centrum, men grundene er endnu ikke sat til salg.

 Kim Franke ser frem til at Vinge bliver videre udbygget. 

I Deltakvarteret fortsætter kampen for udvikling. Som beboeren Kim Franke fortæller, er de fleste Vinge-indbyggere tålmodige. Der bliver gjort, hvad man kan for at holde Vinge-projektet i gang. Blandt andet har indbyggerne flere gang afholdt fællesarrangementer og inviteret den lokale presse med, ligesom der inden længe afholdes julehygge med æbleskiver og pizza.

“Man skal kunne se, at vi har det godt. Det kan være, at det lokker tvivlere til. Det kan godt være, at det ikke kommer til at ske i morgen, men måske på et tidspunkt. Os, der er her nu, vi har det skægt med hinanden”, fortæller Kim Franke.

Sammenholdet blandt de 100 beboere er tæt, men fælles for dem alle er, at de håber, der er snart kommer til at ske en udvikling i området. Chefkonsulent Søren Smidt-Jensen holder dog fast i kommunens forsigtige fremskrivning med 100 tilflyttere om året, ligesom han ikke længere tror på et ‘big bang’.

“Jeg tror, at inden for tre til fem år er stationen i hvert fald bygget, der er helt sikkert gang i boligudbygning her. Tanken her var jo, at byen skulle vokse fra centrum og ud. Jeg tror mere, at vi får en udvikling, hvor byen er mere rundt omkring. Jeg tror, at der er gang i den herude, men ikke mere end de 100 mennesker om året. Det tror jeg ikke,” udtaler han.

Jon og Charlotte Rasmussen flyttede med deres to børn til Vinge. De håber snart at få nogle flere naboer. Foto: Jakob Markert.

Sikkerheden for en ny station beroliger ikke Jon og Charlotte Rasmussen, der bor i et af nybyggede huse i Deltakvarteret. Jon er skeptisk efter projektets forløb, men har ikke mistet troen på, at området kommer til at leve op til sit potentiale.

“Jeg vil gerne stige på toget, før jeg er rigtig tilfreds,  men en togstation vil gøre området mere attraktivt. Jeg synes, det er fint, at man nu bygger det i bidder. Rom blev ikke bygget på en dag, så det er logisk, at man ikke skal have det hele fra start af,” fortæller Jon Rasmussen. 

På borgmesterkontoret i Frederikssund er der en anden optimisme at spore. Her tror John Schmidt Andersen fortsat på, at projektet bliver en succes, og at tilflytningen langt vil overstige de 100 beboere om året.

”Om 30 år håber jeg, det er fuldt udbygget. Om 10 år håber jeg, at der bor mellem 5000-10.000 indbyggere derude”, siger John Schmidt Andersen.

Følgende links er links til grafikker, som skulle have været med, men som af tekniske årsager ikke kom med. Se logbog.

https://infogram.com/vinge-tidslinje-1hnp27vpj87y2gq?live

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=3ba86ba6-f6fb-11e8-9dba-0edaf8f81e27

Advertisements